Hvilken type varmepumpe skal jeg velge?

Det finnes i hovedsak fire ulike typer varmepumper for oppvarming og kjøling av boliger.

Generelt sett passer luft-luft-varmepumper best til boliger med elektrisk oppvarming, mens varmepumpetyper som luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe egner seg for boliger med vannbåren oppvarming.

Luft-luft varmepumpe

Toshiba-varmepumper_luft-luft-varmepumpe-i-barnerom_500x375.jpg

Luft-vann varmepumpe, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe

luft-vann-varmepumpe-fra-NIBE_500x375.jpg

  • Henter energi fra grunn, berg, sjø eller luft og avgir denne i form av varme til et vannbårent distribusjonssystem i boligen.
  • Det vannbårne distribusjonssystemet kan være radiatorer, viftekonvektorer eller vannbåren varme lagt i rør i gulvet.
  • Vanlig å installere i boliger som allerede har et vannbårent distribusjonssystem og i nybygg.

Disse varmepumpe-løsningene er dyrere enn luft-luft varmepumper, men energibesparelsen er også høyere. Varmepumpene har som regel høyere effekt, og kan også brukes til å varme opp varmtvannet i boligen.

Importøren av Toshiba varmepumper, ABK-Qviller AS, representerer også NIBE – blant Europas ledende produsenter av varmepumper. NIBE har et bredt utvalg av avtrekksvarmepumper, bergvarmepumper og luft-vann-varmepumper (ekstern side).

En luft-luft varmepumpe er den rimeligste løsningen av de fire typene varmepumpe-løsninger. Bestill befaring hos en autorisert forhandler ved å fylle ut skjema under, så får du et endelig pristilbud.

Send oss en melding hvis du ikke fant svar på dine Spørsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes