Hvorfor velge en autorisert forhandler

Når du skal kjøpe en Toshiba varmepumpe, sørg for å handle hos en autorisert Toshiba-forhandler. Det gir deg flere fordeler.

Kvalitetskrav gir trygghet

Som følge av krav til sikkerhet, miljøvennlighet og merkevarebeskyttelse, stiller Toshiba spesifikke krav til sine distributører knyttet til:

  • kompetanse
  • kursing
  • logistikk
  • reservedelslager
  • teknisk support
  • avfallsgjenvinning

Det stilles også spesifikke krav til bruk av logo og merkenavn. ABK-Qviller AS som offisiell importør av Toshiba varmepumper i Norge er forpliktet til å sørge for at våre forhandlere holder det høye nivået som er forventet av et Toshiba-produkt. Derfor kurses forhandlere og installatører, noe som gir trygghet hos deg som skal kjøpe varmepumpe.

Våre forhandlere må forplikte seg til å følge opp kunden etter gjeldene lov. Forbrukerkjøpsloven sikrer forbrukere inntil fem års reklamasjonsrett. Brukerundersøkelser som er foretatt viser at sluttkunder er meget godt fornøyde med sine kjøp som de har gjort hos våre autoriserte forhandlere.

Solid importør i ryggen

ABK-Qviller AS har representert Toshiba varmepumper i Norge siden 1999. Siden den gang, har Toshiba varmepumper etablert oss som en av ledende aktører i det norske markedet.

Skulle vår autoriserte forhandler gå konkurs eller legge ned driften før reklamasjonstiden er over, vil ABK-Qviller AS håndtere eventuelle reklamasjoner overfor forbruker. ABK-Qviller AS har investert i et betydelig serviceapparat, kursfasiliteter og reservedelslager for å muliggjøre at sluttkunder som kjøper en Toshiba varmepumpe gjør gode kjøp og blir fornøyd med sin investering.

Risiko ved parallellimport

Fra tid til annen dukker det opp selskaper som tilbyr Toshiba varmepumper som er importert på utsiden av ABK-Qviller AS og Toshibas offisielle kanal. Disse varmepumpene er ofte ikke laget for nordiske forhold. ABK-Qviller AS har ingen anledning til å holde delelager eller supportere forbrukere som har kjøpt Toshiba varmepumper utenom våre autoriserte forhandlere. Dette gjelder dessverre også i de tilfeller hvor forbruker har handlet i god tro.

Alle varmepumper har et serienummer. Henvendelser på serienummer som ikke supporteres, blir kanalisert til gjeldende opprinnelsesland. All erfaring viser at opprinnelseslandet ikke forholder seg til reklamasjon fra norske forbrukere.

Vi oppfordrer derfor alle til å kjøpe Toshibas varmepumper fra en autorisert forhandler, som vil sikre deg en trygg og best mulig kundeopplevelse.

Hvordan finne en autorisert forhandler av Toshiba varmepumper?

Se komplett liste over autoriserte forhandlere eller fyll ut skjema under for å bli kontaktet av en lokal forhandler.

Send oss en melding hvis du ikke fant svar på dine Spørsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes