Hva skjer med varmepumpen ved strømbrudd?

Varmepumpen bør starte automatisk opp i samme driftsmodus etter at strømmen kommer tilbake ved strømbrudd.

Automatisk oppstart

Ved strømbrudd vil varmepumpen stoppe. Når strømmen kommer tilbake, starter varmepumpen automatisk opp igjen i den samme modusen som den stod i før strømbruddet.

Innstillinger du eventuelt har gjort på viftehastighet beholdes, mens innstillinger gjort på spjeld blir ikke lagret og vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Dersom varmepumpen ikke starter automatisk

Det kan skje at varmepumpen ikke starter automatisk etter strømbrudd, noe som ofte innebærer at funksjonen for automatisk oppstart ikke er aktivert eller er deaktivert.

For å aktivere funksjonen:

  • Hold inne «RESET»-knappen på innedelen i 3 sekunder (NB! ikke «PRESET»-knappen på fjernkontrollen).
  • Du vil høre tre pip og lampen starter å blinke.
  • Skru deretter på varmepumpen.

For å forsikre deg om at automatisk oppstart nå fungerer, la varmepumpen gå i noen minutter, ta sikringen og sjekk at varmepumpen starter opp automatisk når strømmen er tilbake.

Om varmepumpen er skrudd av ved strømbruddet, vil den ikke skru seg på igjen når strømmen kommer tilbake.

Send oss en melding hvis du ikke fant svar på dine Spørsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes