Hva er inkludert i en standard montering?

Få hus er like, og derfor kan montering av varmepumpen variere deretter. Når en av våre forhandlere kommer på befaring hjem til deg, vil du få et komplett pristilbud på selve varmepumpen og monteringsjobben.

Når du går til innkjøp av en varmepumpe, må en autorisert forhandler/ montørstå for selve installasjonen av varmepumpen. Dette er en nøye prosess som krever grundig innsats fra montørens side. Her vil du få en oversikt over hva som inkluderes i en typisk “standard” montering, samt hva som faller utenfor standard.

Dette er inkludert i en standard montering:

 • Inntil 3 meter rør(strekk) mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobber- eller aluminiumsrør. I tillegg følger det med en drensslange.
 • Plastkanaler som legges over rørene er inkludert.
 • Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel.
 • Veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere.
 • Hulltaking i trevegg.
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Test og igangkjøring av varmepumpen.
 • Gjennomgang med ny eier i hvordan varmepumpen skal betjenes.
 • Kjøring til boligen, inntil 50 km tur-retur.

Toshiba-varmepumper_montering-av-utedel_800x450.jpg
Her fester montøren fast utedelen til stativet.

Dette er ikke inkludert i en standard montering:

Det som ikke er inkludert i en standard montering, vil kunne medføre ekstra kostnader.

 • Elektrisk tilkobling av utedel, inklusive jordfeilbryter. Denne jobben skal utføres av elektriker.
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur, eller kjerneboring gjennom tyngre vegg.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde.

Send oss en melding hvis du ikke fant svar på dine Spørsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes