Hva betyr effektfaktor – COP?

Effektfaktoren sier noe om hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi.

Angir forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt

Effektfaktor eller varmefaktor, ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Effektfaktoren sier altså noe om hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi.

Hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 4000 watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 watt, er effektfaktoren 4. Jo høyere effektfaktoren er, jo høyere besparelse.

Oppgis ofte ved gitte ute- og innetemperaturer

Effektfaktoren oppgis ved gitte ute- og innetemperaturer. Vanlig praksis er 20 °C inne og ulike temperaturer ute. Ved 7 °C ute, oppgis effektfaktoren som nominell. Nominell effektfaktor er effektfaktoren ved normal drift som normalt ligger på 40-50 % av kapasiteten. Ved lavere temperaturer oppgis effektfaktor ved maks kapasitet. For eksempel har Toppmodellen Daiseikai 9 S 25 nominell effektfaktor ved 7 °C på 5,33 og maks effektfaktor ved -15 °C på 2,35. Dette betyr at varmepumpen ved en utetemperatur på -15 °C gir 2,35 ganger tilbake varmeenergi i forhold til det den får tilført av effekt fra strømnettet.

Også viktig å se på avgitt varmeeffekt og årsvarmefaktor

Hvis du skal vurdere varmepumpens evne til å spare strøm, må du også se på avgitt varmeeffekt, og årsvarmefaktor (SCOP) som angir hvor effektiv varmepumpen er gjennom et helt år når temperaturendringer er hensyntatt.

Ta kontakt med en av våre forhandlere, eller fyll ut skjema under, så får du hjelp til å finne varmepumpen som vil gi deg mest besparelse.

Send oss en melding hvis du ikke fant svar på dine Spørsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes